De nieuwe gasketelwet, die in Nederland van kracht is geworden, heeft als doel de veiligheid te verbeteren en de duurzaamheid te bevorderen bij het gebruik van cv-ketels. Deze wet stelt nieuwe regels en verplichtingen voor het installeren, onderhouden en vervangen van cv-ketels. In dit stuk leggen we uit wat de gasketelwet inhoudt en wat dit voor jou betekent.

Wat houdt de gasketelwet in?

De gasketelwet, officieel bekend als de Wet Certificering Installateurs, is op 1 april 2023 ingegaan. De wet stelt dat alleen gecertificeerde installateurs cv-ketels mogen plaatsen en onderhouden. Dit is om de veiligheid van cv-installaties te verbeteren en ongelukken, zoals koolmonoxidevergiftiging, te voorkomen.

Belangrijkste veranderingen en verplichtingen:

 1. Gecertificeerde installateurs:
  • Alleen installateurs met een officieel certificaat mogen nog cv-ketels installeren, onderhouden of repareren.
  • Deze certificering zorgt ervoor dat installateurs over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.
 2. Veiligheid en onderhoud:
  • Het onderhoud van cv-ketels moet regelmatig en volgens strikte normen gebeuren.
  • Dit vermindert de kans op storingen en gevaarlijke situaties zoals koolmonoxidelekkages.
 3. Boetes en handhaving:
  • Er zijn boetes voor zowel huiseigenaren als installateurs die zich niet aan de wet houden.
  • Gemeenten en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn verantwoordelijk voor de handhaving.

Wat betekent dit voor jou als huiseigenaar?

 1. Veiligheid:
  • Met gecertificeerde installateurs weet je zeker dat je cv-ketel veilig en correct wordt geïnstalleerd en onderhouden.
  • Dit verkleint het risico op koolmonoxidevergiftiging en andere gevaren.
 2. Verplicht Onderhoud:
  • Je bent verplicht om je cv-ketel regelmatig te laten controleren en onderhouden door een gecertificeerde installateur.
  • Dit zorgt voor een efficiënter werkende ketel, wat kan leiden tot lagere energiekosten.
 3. Controleer Certificaten:
  • Vraag altijd naar het certificaat van je installateur voordat je een afspraak maakt.
  • Dit kan voorkomen dat je een boete krijgt voor het gebruik van een niet-gecertificeerde installateur.

Waarom deze wet?

De invoering van de gasketelwet is een reactie op verschillende incidenten met koolmonoxidevergiftiging in Nederland. Koolmonoxide is een gevaarlijk gas dat vrij kan komen bij een slecht werkende cv-ketel. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat installaties veiliger worden en dat het aantal ongelukken afneemt.

Wie controleert of installatiebedrijven werken conform de wetgeving?

Tijdens de jaarlijkse audit toetst de certificerende instantie of het onderhoudsbedrijf nog steeds voldoet aan de eisen van de BRL 6000/25. De handhaving van de wet wordt gedaan door gemeentelijke instanties.

Conclusie

De nieuwe gasketelwet zorgt ervoor dat cv-ketels in Nederland veiliger worden geïnstalleerd en onderhouden. Voor huiseigenaren betekent dit dat ze altijd een gecertificeerde installateur moeten inschakelen en dat regelmatig onderhoud verplicht is. Hoewel dit enige extra kosten en verplichtingen met zich meebrengt, levert het vooral meer veiligheid en zekerheid op. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de regels en controleer altijd de certificering van je installateur om problemen te voorkomen.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u hier kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.